Employee Corner

Cadre wise List

Sr.No હોદ્દાનું નામ વર્ગ

નાયબ કમિશનર

એડી.સીટી એન્જી.

એડી.સીટી એન્જી. (મિકેનીકલ/ ઈલેક્ટ્રીકલ)

આસીસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર

ચીફ એકાઉન્ટન્ટ

સીટી એન્જીનીયર

સીટી એન્જીનીયર(સ્પે.)

ડાયરેક્ટર (આઈ.ટી.)

પર્યાવરણ ઈજનેર

૧૦

કાર્યપાલક ઈજનેર

૧૧

મેડીકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ

૧૨

ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર

૧૩

ડાયરેક્ટર પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન

૧૪

આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ)

૧૫

આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રીકલ)

૧૬

આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (મિકેનિકલ)

૧૭

મદદનીશ પર્યાવણ ઈજનેર

૧૮

આસીસ્ટન્ટ મેનેજર

૧૯

આસીસ્ટન્ટ ટાઉન પ્લાનર (સિવિલ)

૨૦

બાયોલોજીસ્ટ

૨૧

ચીફ ફાયર ઓફિસર

૨૨

ચીફ વિજીલન્સ ઓફિસર

૨૩

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)

૨૪

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (ઇલેક્ટ્રીકલ)

૨૫

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ)

૨૬

ડેપ્યુટી ચીફ એકાઉન્ટન્ટ

૨૭

ડેપ્યુટી ઈ.ડી.પી.મેનેજર

૨૮

નાયબ પર્યાવરણ ઈજનેર

૨૯

ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસર

૩૦

લેબર ઓફિસર

૩૧

લાઈબ્રેરીયન

૩૨

મેડીકલ ઓફિસર આયુર્વેદ

૩૩

સિક્યુરિટી ઓફિસર

૩૪

સિનીયર ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર

૩૫

ટેક્સ ઓફિસર

૩૬

ટાઉન પ્લાનર

૩૭

વેટરનરી ઓફિસર

૩૮

વિજીલન્સ ઓફિસર જનરલ

૩૯

વિજીલન્સ ઓફિસર ટેક.

૪૦

વોર્ડ ઓફિસર

૪૧

ઝૂ સુપ્રી.

૪૨

મેડીકલ ઓફિસર

૪૩

સી.ડી.પી.ઓ.

૪૪

ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર

૪૫

સેનિટેશન સુપ્રિટેન્ડેન્ટ

૪૬

એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સીવીલ)

૪૭

કેમિસ્ટ

૪૮

સ્ટેશન ઓફિસર

૪૯

ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

૫૦

ઓફીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ

૫૧

લો ઓફિસર

૫૨

સ્ટોક સંચાલક

૫૩

શાખા એકાઉન્ટન્ટ (હિસાબી)

૫૪

સ્ટેનોગ્રાફર( અંગ્રેજી)

૫૫

પબ્લિક રીલેશન ઓફિસર

૫૬

શોપ ઇન્સ્પેક્ટર

૫૭

આસીસ્ટન્ટ એડી. ચીફ એકાઉન્ટન્ટ (ડ્રેનેજ) પ્રોજેક્ટ

૫૮

ક્યુરેટર

૫૯

સ્ટેશન ઓફિસર (મવડી)

૬૦

પ્રોગ્રામર કમ ડેટા એનાલીસ્ટ

૬૧

એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (મીકેનીકલ ઓવરસીયર)

૬૨

એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રોનીક્સ)

૬૩

એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલે.)

૬૪

એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઓટો)

૬૫

ઓટોકેડ ઓપરેટર

૬૬

ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્સ્પેકટર

૬૭

હેડ ક્લાર્ક

૬૮

પી.એ.ટુ.કમિશનર

૬૯

ટ્રેઝરર

૭૦

કોમ્પ્યુનીટી ઓર્ગેનાઈઝર

૭૧

ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર

૭૨

વર્કશોપ ઇન્ચાર્જ

૭૩

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર

૭૪

સ્નાનાગાર સંચાલક કમ કોચ

૭૫

મોટર મિકેનિક

૭૬

એડીશનલ આસી એન્જીનીયર (રોશની)

૭૭

સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર

૭૮

જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ

૭૯

મુખ્ય સેવિકા

૮૦

આંકડા મદદનીશ

૮૧

સુપ્રિટેન્ડન્ટ : જન્મ મરણ

૮૨

હેડ સર્વેયર

૮૩

મીકેનીક ઈ.આર.સી.

૮૪

જુનિયર ડ્રાફ્ટમેન

૮૫

સર્વેયર

૮૬

હેલ્થ વિઝીટર

૮૭

ફીટર

૮૮

આસીસ્ટન્ટ ફિટર

૮૯

મિકેનિક

૯૦

વેલ્ડર

૯૧

હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવર કમ ઓપરેટર

૯૨

રોલ રોલર ડ્રાઈવર

૯૩

સિનીયર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

૯૪

તાલીમ માસ્તર : સ્નાનાગાર

૯૫

વેક્સીનેશન સુપરવાઈઝર

૯૬

મેલેરીયા ઇન્સ્પેક્ટર

૯૭

વર્ક આસીસ્ટન્ટ

૯૮

જુનિયર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

૯૯

સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર

૧૦૦

સ્ટેનોગ્રાફર (ગુજરાતી)

૧૦૧

સિનીયર ક્લાર્ક

૧૦૨

એકાઉન્ટન્ટ

૧૦૩

કેશિયર

૧૦૪

ઇન્સ્પેક્ટર

૧૦૫

એકાઉન્ટન્ટ કમ સીનીયર ક્લર્ક

૧૦૬

હેડ ટાઈપીસ્ટ

૧૦૭

ગ્રંથપાલના મદદનીસ

૧૦૮

જમાદાર આર્મ્ડ

૧૦૯

ફીટર અથવા પ્લમ્બર

૧૧૦

સીનીયર ક્લાર્ક કમ કેશીયર

૧૧૧

ચિલ્ડ્રન કોચ ; સ્નાનાગાર

૧૧૨

ડાઈવીગ કોચ ; સ્નાનાગાર

૧૧૩

વર્ક આસીસ્ટન્ટ (સીવીલ)

૧૧૪

સીનીયર ક્લાર્ક કમ એકાઉન્ટન્ટ

૧૧૫

ડ્રાઈવર કમ મશીન ઓપરેટર

૧૧૬

આર્મ્ડ જમાદાર

૧૧૭

વેટરનરી આસીસ્ટન્ટ/કમ્પાઉન્ડર

૧૧૮

એકાઉન્ટન્ટ કમ કેશીયર

૧૧૯

વર્ક આસીસ્ટન્ટ(ગાર્ડન)

૧૨૦

લીડીગ ફાયરમેન

૧૨૧

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ટેક્સ)

૧૨૨

પશુધન નિરીક્ષક (લાઈવ સ્ટીકઇન્સ્પેક્ટર)

૧૨૩

ફિલ્ડ સુપરવાઈઝર (મીકેનીકલ)

૧૨૪

વાયરમેન

૧૨૫

ફાયરમેન

૧૨૬

વ્યાયામશાળા કોચ

૧૨૭

ટ્રેસર

૧૨૮

લાઈનમેન (રોશની)

૧૨૯

ફીમેલ હેલ્થ વર્કર

૧૩૦

વેક્સીનેટર

૧૩૧

ડ્રાઈવર

૧૩૨

ઇન્સેકટ કલેક્ટર

૧૩૩

સુપીરીયર ફીલ્ડ વર્કર

૧૩૪

હેલ્પર કમ ટર્નર

૧૩૫

ગેસ વેલ્ડર કમ રેડીયેટર રીપેરર

૧૩૬

સુથાર

૧૩૭

પંપ ઓપરેટર (ભાદર-વો.વ.)

૧૩૮

જુનીયર ક્લાર્ક

૧૩૯

સબઇન્સ્પેક્ટર

૧૪૦

તાઈપીસ્ટ

૧૪૧

સી તાલીમ માસ્તર કમ ક્લાર્ક

૧૪૨

હેડ માળો

૧૪૩

ઓક્ઝ્લ્રરી નર્સ-મીડ વાઈફ

૧૪૪

ફીલ્ડ વર્કર ; કુટુંબ કલ્યાણ

૧૪૫

ગ્રાઉન્ડ મેન (ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ માટે)

૧૪૬

જુનીયર ક્લાર્ક કમ ટાઈપીસ્ટ

૧૪૭

સ્ટોર ક્લાર્ક

૧૪૮

સ્ટોરકીપર કમ ક્લાર્ક(ઝુ)

૧૪૯

કોન્સ્ટેબલ આર્મ્ડ

૧૫૦

પેટ્રોલ પંપ સંચાલક

૧૫૧

ડ્રાફ્ટમેન કમ ટ્રેસર

૧૫૨

ઓટો ઈલેક્ટ્રીશ્યન

૧૫૩

ઓટો ફીટર

૧૫૪

ટેલીફોન ઓપરેટર

૧૫૫

ઓપરેટર ક્લીનીગ મશીન

૧૫૬

જુનીયર તાલીમ માસ્તર ; સ્નાનાગાર

૧૫૭

આસીસ્ટન્ટ હેવી વ્હીકલ ઓપરેટર

૧૫૮

જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (આયુર્વેદ)

૧૫૯

ટેલીફોન કમ કોમ્પુટર ઓપરેટર

૧૬૦

જુનીયર ક્લાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
Quick Links